top of page

'LLonydd' 2021

Yr Egin

I was invited to work on the community project ‘Blaguro’ at Yr Egin in Carmarthenshire. ‘Llonydd’ is the result of working with the group Gwneud Bywyd Yn Haws. The group is mostly made up of women offering support, advice and friendship.  I invited the members to sit in silence for a set period of time and then reflect on the experience. The responses were deeply personal and emotional and they highlighted how powerful connecting to ourselves through silence can be.  We discovered that In a world of chaos it's difficult to be silent. There are so many distractions and excuses that we forget to be still. In stillness and silence, we leave space for meaningful internal conversations. With no interruptions from the outside world, we can observe and acknowledge our true selves. 

 

Cefais wahoddiad i weithio ar y prosiect cymunedol ‘Blaguro’ yn Yr Egin yn Sir Gaerfyrddin. Cefais fy mharu gyda'r grŵp Gwneud Bywyd Yn Haws. Mae'r grŵp yn cynnwys menywod  sy'n cynnig cefnogaeth, cyngor a chyfeillgarwch. Gwahoddais yr aelodau i eistedd mewn distawrwydd am gyfnod penodol o amser ac yna myfyrio ar y profiad. Roedd yr ymatebion yn bersonol ac emosiynol iawn ac fe wnaethant dynnu sylw at ba mor bwerus y gall cysylltu â ni'n hunain trwy dawelwch fod. Fe wnaethon ni ddarganfod ei bod hi'n anodd bod yn dawel mewn byd o anhrefn. Mae cymaint o wrthdyniadau ac esgusodion, bod ni’n anghofio bod yn llonydd. Mewn llonyddwch a distawrwydd, rydyn ni'n gadael lle ar gyfer sgyrsiau mewnol ystyrlon. Heb unrhyw ymyrraeth o'r byd y tu allan, gallwn arsylwi a chydnabod  gwir ein hunain.

bottom of page